Advies

Advies aan organisaties over binding en communicatie (retentiebeleid – mijn onderwerp bij afstuderen  “Should I stay or should I go”)

Een goede balans in behoeften  van organisatie en werknemers is essentieel voor het binden van de medewerkers aan de organisatie. Een belangrijk onderdeel voor binding is communicatie. We kunnen communicatie zien als een brug tussen de organisatie en de medewerker. Doe je het goed op het gebied van communicatie dan ben je een goede werkgever.  In het communicatieproces is zowel de zender als de ontvanger actief. Het is zaak verbale en non-verbale communicatie aan beide kanten goed te herkennen en te interpreteren. Deze vaardigheid is noodzakelijk voor managers.

Iedere verandering begint met een ambitieus idee ‘de WHY ” dat binnen de organisatie vertaald wordt in een missie, een visie, een strategie en doelstellingen. De realisatie van deze ambities worden gehaald als de medewerkers deze ambities steunen en bereid zijn daarvoor te veranderen. Dat betekent dat veranderingen zich afspelen op zowel op individueel -, team -,  als organisatieniveau.  Organisaties dienen op deze niveaus te werken en een duidelijke manier aan te reiken hoe medewerkers deze ambities waar kunnen maken. Het is belangrijk dat iedereen binnen de organisatie duidelijk voor ogen heeft wat de eigen, gewenste, identiteit is, die identiteit accepteert en daadwerkelijk uitdraagt. Een flexibele opstelling en zich snel aan kunnen passen aan veranderingen zijn essentieel in deze tijd. Mensgerichtheid, open en eerlijke communicatie maken dat medewerkers de veranderingen ook aan willen gaan.