Young Professionals en interculturele coaching

Young professional zijn ambitieuze mensen die graag willen weten of ze de juiste richting opgaan. Als ze ergens tegenaan lopen willen ze feedback. Net afgestudeerd of net beginnend; het maakt niet uit. Coaching helpt inzichten te krijgen en het gevoel dat je op de juiste weg bent. Ook hier staan bewustwording en inzicht centraal, net als het stimuleren van het ‘zelfsturend vermogen’ en het nemen van eigen verantwoording.

Een speciale doelgroep vormen kenniswerkers/expats.(coaching in het Engels)
Nederland is een kleurrijk land waarin iedereen met de multiculturele maatschappij te maken krijgt, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak.  Interculturele aspecten krijgen steeds vaker aandacht en er worden steeds meer interculturele competenties gevraagd.  De culturele achtergrond van een persoon beïnvloedt het denken en handelen in het dagelijks leven. Vanzelfsprekendheid voor de een is niet voor de hand liggend bij de ander.  Daarbij is cultuur voortdurend in beweging door onderlinge communicatie.

Bij interculturele coaching ligt de nadruk op het optimaal functioneren in werk- en leefomgeving van zowel de werkende persoon als de partner.  Interculturele coaching is maatwerk. Afkomst, cultuur, de context (Nederland , leefomgeving, sociale verbanden, organisatiecultuur etc) waarin de persoon zich bevindt, wensen, behoeften en mogelijkheden spelen een belangrijke rol.  Ook problemen die samenhangen met de culturele achtergrond zijn van belang. Er is aandacht voor de verschillen zodat de overgang van leefculturen duidelijk wordt. Vragen die aan de orde kunnen zijn: Welke factoren hebben een rol gespeeld bij de keuze van mijn carrière in het buitenland? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen en hoe kunnen mijn kwaliteiten daar op inspelen? Hoe kan ik effectief en gelukkig werken binnen mijn nieuwe omgeving? Welke communicatiestijl ga ik gebruiken? Hoe vind ik een juiste balans tussen werk en privé? Hoe ga ik om met stress?

Bij partners ligt de nadruk op het opbouwen van een nieuw leven in een nieuwe cultuur. Het is belangrijk dat zij zich zo snel mogelijk thuis voelen in de nieuwe leefomgeving. Vragen hier kunnen zijn: hoe bouw ik een sociaal netwerk op? Hoe vind ik een baan? Hoe ga ik om met de cultuurshock en met heimwee?