Systeemopstellingen (familie- organisatie – structuur)

“Wat uit liefde gebeurt en door liefde in stand gehouden wordt,
kan ook alleen door liefde worden opgelost”
Bert Hellinger

Ons leven kent van jongs af aan vele systemen. Ons gezin van herkomst als familiesysteem waar we uit voort komen; de familiesystemen van onze vader en moeder en de verbinding tussen die systemen. Wij groeien op en ontwikkelen ons verder in verschillende systemen o.a. met onze opvoeders, onze school, een team, een vereniging en later werken wij weer in systemen zoals een organisatie. Wij leren en ontwikkelen ons dus binnen een systemische context en elk systeem heeft een eigen dynamisch krachtenveld die ons op een vaak onbewust niveau beweegt. De oorsprong van Systemisch Werken ligt bij de systemische familietherapie van Bert Hellinger en de contextuele/generatieve psychologie van  Böszörményi-Nagy.

Met systeemopstellingen kijk je naar een breder verband, naar het hele systeem waarin je leeft en werkt en worden de niet direct zichtbare relaties tussen de leden van een systeem en eventuele knelpunten duidelijk. Dit systeem geeft kracht door je plek daarin te vinden en in te nemen maar kan ook grenzen stellen aan je leven en handelen. Een opstelling kan zichtbaar maken waar de krachten, grenzen en knelpunten zitten.

Met een opstelling is het dus mogelijk je onbewuste innerlijke beelden en verlangens zichtbaar en voelbaar te maken. Het is een levend schilderij van een groep mensen. Een proces waarin je anderen (representanten) of voorwerpen, jouw onbewuste dynamieken laat uitbeelden. Dit gebeurt zonder veel woorden en op gevoel, zodat veel factoren in kaart gebracht worden die van invloed zijn op je leven of op de situatie waarin je je bevindt.

Bij organisatieopstellingen werken we met vraagstukken uit organisaties om innerlijke processen en dynamieken van organisaties bloot te leggen. Het gaat er hierbij om dat ieder deel van het van het systeem erbij hoort. Aan de orde komen de rol die mensen binnen hun positie vervullen en thema’s als buiten de boot vallen, gebrek aan leiderschap, wij tegen zij, afschuiven,  nooit genoeg, het wil maar niet lukken, vastgeroest, overwerk, diefstal, steeds hetzelfde liedje, ziekte en verloop.

Met een levensloop krijg je meer inzicht in jezelf.  Wat is je overkomen en wat speelt nog steeds? Het ordenen van emotioneel geladen gebeurtenissen tot een samenhangend verhaal werkt helend. Weet je het geheel in het heden te plaatsen, dan bestaat de kans dat je een nieuwe wending aan het verhaal geeft en kunt inspelen op de toekomst. Vragen als wie, waar , wanneer en welke gebeurtenissen, komen naar boven. Ook voor organisaties is het levensverhaal essentieel.

Het genogram maakt deel uit van de coachsessies  en sluit aan bij het levensverhaal. Het is een overzicht van je familie en helpt je bewust te worden van gebeurtenissen zoals  te vroeg overleden familieleden, complicaties bij een geboorte, ziekenhuisopnames, jaar en oorzaak van iemands overlijden of kinderen uit eerdere relaties.  Vragen die hier worden gesteld zijn o.a.: Hoe hebben je ouders elkaar leren kennen? Heeft iemand voordien belangrijke liefdesrelaties gehad?  Hoeveel broers en zussen heb je? Zijn er familieleden met een zwaar lot zoals een oorlogsverleden? Hoe is jouw relatie en heb je kinderen?

“Als ik mijn ogen sluit kan ik je zien`

Ursula Franke